Vacstudio ofereix en l'àmbit d'arquitectura tots els serveis per a la correcta edificació d'un projecte o obra.

Som un Estudi d’arquitectura especialitzat en el disseny i en la construcció d’habitatges unifamiliars i edificis d’habitatges. Oferim la gestió global d’un projecte en totes les seves fases. Des de la concepció fins l’ocupació.

  • Assessorament tècnic.
  • Aixecament de plànols
  • Creació d’ informes tècnics per part d’especialistes
  • Desenvolupem un esquema global per a la construcció de l’edifici o obra.
  • Recopilem, analitzem i comparem pressupostos per a les actuacions que s’hagin de realitzar.
Arquitectura integral

Especialitzat en el disseny i en la construcció d’habitatges unifamiliars i edificis d’habitatges. Oferim la gestió global d’un projecte en totes les seves fases (Project & Construct Management), informes, certificats i valoracions.