Serveis enginyeria al servei de la indústria i el comerç.

El nostre treball des Vacstudio en el ram de l’enginyeria és planificar i coordinar tots els recursos que intervenen en el procés d’edificació d’una obra. Per això comptem amb un equip disciplinari que barreja el coneixement, la tecnologia i els sabers en estructures i entorn per oferir els millors serveis.

Els nostres serveis comprenen:

  • Gestió de projectes integrals, enginyeria i construcció
  • Direcció d’obres i equips
  • Planificació i control de costos i projectes
  • Gestió integral de projectes d’enginyeria i instal·lacions
  • Consultoria i auditories energètiques
  • Direccions d’obra e instal·lacions
  • Llicències i autoritzacions administratives
  • Legalització instal·lacions de gas, electricitat, climatització, fred industrial, protecció contra incendis, etc.
  • Informes, valoracions i peritatges
  • Plans d’autoprotecció i emergència

Projecte Sala Blanca per Alimentària